Papanella berättarteater

Papanella berättarteater

Bildades 2009 av Marinella Rolfart, Pino Costalunga, Bengt Rosén, Lena Lundman och Laura Martorell  m.fl. som en systerförening till Papagena (som bildades 1991)

Papanella startades för att fokusera mer på muntligt berättande, berättarteaterföreställningar och berättaraktiviteter för både barn och vuxna.

Men även det flitiga teater- och kulturutbytet med Italien är med i Papanellas målsättning. Då främst via Pino Costalunga och hans kompani

 Glossa Teatro i Vicenza. http://www.glossateatro.it/

Tillsammans har grupperna fått pris för sitt samarbete i Italien år 2008 då i form av manus, regi och produktion av barnteater.

Berättandet har fått en förnyad uppmärksamhet inte bara inom barnteater, utan även inom skolan. Marinella är flitigt anlitad för workshops och projekt med olika berättartekniker. Både för pedagoger och i elev och barn-grupper. Skapande skola.

Bland uppdragsgivarna finns skolor, förskolor, bibliotek, olika organisationer och kommuner.

Hemmascen i Norrköping är Teater Bråddgatan34  www.bg34.se Teater Bråddgatan 34_n i kvarteret Hallarna: www.hallarna.org

Det är basen för Papanella berättarteater. Där repeterar vi, har vårt förråd och våra premiärer. Vi är med bland de andra av husets grupper och spelar i Teater i Barnkammaren, alltid på en söndag kl. 15. Se mer info om vilka föreställningar som spelas, biljetter od på www.bg34.se

Papanella är även med i Berättarnät Norrköpig BNN, som arrangerar berättarträffar med olika teman på olika ställen i Norrköping m.o.

och är medlemmar i Hallarna samt i BNS Berättarnätet i Sverige

Berättarnät Norrköping samarbetar med Folkuniversitetet http://www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/Norrkoping/