De osynliga vännerna – experiment 2008-2009

Papanella och Glossa Teatro, gjorde ett mycket vågat och experimentellt Teater o Musik- projekt

Som fick namnet ”DE osynliga vännerna”. Det brainstormades fram med deltagare från 3 olika länder genom att deltagarna besökte varandra ett par gånger under verksamhetsperioden.